Coccidiose

Coccidiose is een ernstig probleem binnen de pluimveehouderij en wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijke darmparasiet. Directe bedrijfseconomische schade treedt op door sterfte, verminderde groei en slechtere voederconversie en indirect door preventief en therapeutisch gebruik van anti-coccidiosemiddelen. De jaarlijkse wereldwijde schade bij commercieel pluimvee wordt geschat op 2 miljard euro.

Oorzaak

De oorzaak van coccidiose is de eencellige darmparasiet Eimeria waarvan zeven varianten (Eimeria spp.) kunnen voorkomen bij de kip. Bij vleeskuikens spelen vooral Eimeria acervulinaEimeria maxima, Eimeria mitis en Eimeria tenella een rol. Vleeskuikens kunnen met meerdere coccidiose-soorten tegelijk zijn besmet. De oöcysten (de ‘eitjes’ van coccidiose) zijn zeer resistent en kunnen jarenlang overleven buiten het lichaam.

De oöcysten van de verschillende coccidiose-soorten zijn in principe altijd op het bedrijf aanwezig. Coccidiose leidt alleen tot ziekte wanneer de infectiedruk te hoog is of wanneer de weerstand van het kuiken onvoldoende is. Vanaf het moment dat de eendagskuikens in de stal komen kunnen zij oöcysten opnemen.

De oöcysten van coccidiose kunnen via de lucht, maar ook via schoeisel, van bedrijf naar bedrijf worden overgedragen.

Verschijnselen

Het ziektebeeld is afhankelijk van de Eimeria-soort en de mate van infectie. Daarnaast kunnen er door coccidiose secundaire bacteriële infecties ontstaan. Clostridium– en coccidiose-infectie kunnen elkaar op die manier versterken.

Ziekteverschijnselen door verschillende Eimeria-soorten zijn onder andere: blekere kammen, verhoogde voederconversie, verminderde groei, slechte vertering, diarree en sterfte.

Onze producten

Herba Liquid Poultry

Herba Liquid Poultry is een aanvullend diervoeder ter ondersteuning van de darmgezondheid en weerstand bij pluimvee. Het bevat een geconcentreerde mix van kruidenextracten en vetzuren. Deze unieke samenstelling heeft een positief effect op de darmgezondheid, de infectiedruk en het stimuleert de voeropname. Door Herba Liquid Poultry door het drinkwater te mengen verhoogt de algehele weerstand van het pluimvee en het ondersteunt in het verkrijgen en behouden van een optimale darmgezondheid.

  • Herba Liquid Poultry

    Herba Liquid Poultry is een aanvullend diervoeder ter ondersteuning van de darmgezondheid en weerstand bij pluimvee. Het bevat een geconcentreerde mix van kruidenextracten en vetzuren. Deze unieke samenstelling heeft een positief effect op de darmgezondheid, de infectiedruk en het stimuleert de voeropname. Door Herba Liquid Poultry door het drinkwater te mengen verhoogt de algehele weerstand en het ondersteunt in het verkrijgen en behouden van een optimale darmgezondheid. Herba Liquid Poultry wordt specifiek bij de opstart van vleeskuikens, moederdieren en kalkoenen gebruikt.

    Herba Liquid Poultry is een extra geconcentreerde mix van natuurlijk plantenextracten met Mono en diglyceriden van vetzuren. Orthosol bevat als actieve componenten Carvacrol, Thymol en Allicine. Van deze ingrediënten is bekend dat ze een remmende werking hebben op zowel gram positieve als gram negatieve bacteriën.