Wormen

Maag/darmwormen kunnen zich nestelen in de ingewanden van kippen met alle schadelijke gevolgen van dien. De symptomen van een wormbesmetting zijn afhankelijk van de wormsoort. Meestal is er sprake van een chronisch ziektebeeld. Soms treedt (geringe) diarree, vermagering en/of groeivertraging op. Ook kunnen de hennen ‘opdrogen’: ze krijgen dan een kleine kam en stoppen met eiproductie. Bij een aanhoudende, ernstige besmetting kunnen de kam en lellen bleek worden en raakt het dier uitgeput. Bij jonge dieren verloopt een wormbesmetting in het algemeen ernstiger dan bij oudere dieren.

Niet alle wormsoorten zijn even schadelijk. Behandeling tegen wormen is daarom niet altijd noodzakelijk. Belangrijkste wormsoorten bij de kip zijn de grote spoelworm, de kleine spoelworm en de haarworm. Daarnaast zijn de grote en de kleine lintworm van belang. Hieronder worden al deze wormen, met de belangrijkste kenmerken op een rij gezet.

Soorten: Lengte Dikte Schade Tussengastheer
Grote spoelworm 40-50 2-3 + geen
Kleine spoelworm 10 1 geen
Haarworm 10-30 0,1 ++ geen
Grote Lintworm 50-150 + kevers
Kleine lintworm 4 +++ slakjes

De prepatentperiode – de tijdsduur in dagen die verloopt tussen opname van infectie en uitscheiding van eitjes – is voor de grote spoelworm circa 35 dagen, voor de kleine spoelworm 24 tot 30 dagen, voor de haarworm 20 tot 26 dagen, voor de grote lintworm 21 dagen en voor de kleine lintworm 14 tot 21 dagen.

Onze producten

Herba Nowo

Binnenkort gelanceerd