Ketose

Ketose is een stofwisselingsaandoening bij melkkoeien die vooral optreedt bij aan het begin van de lactatie als gevolg van een negatieve energie balans. De koeien worden sloom, hebben weinig eetlust, hebben stijve mest en geven minder melk. De adem van koeien met ketose / slepende melkziekte ruikt naar aceton (één van de ketonen). Voor de behandeling van koeien met ketose wordt vaak propyleenglycol toegediend wat de de glucose en energie verhoogt.

Dieren met een negatieve energiebalans hebben een grotere kans om ketose / slepende melkziekte te krijgen. Ketose bij melkkoeien heeft een negatief effect op de vruchtbaarheid en de productiviteit van de lacterende koe. Het risico op ketose is te verkleinen door de negatieve energie balans na het afkalven te beperken.

 

Onze producten

Green Energy Bolus

De Green Energy Bolus is een aanvullend diervoeder(dieetvoeder) ter ondersteuning van de energiebehoefte en ter vermindering van het risico op ketose. Deze bolus draagt bij aan een goede gezondheid van uw koeien en zorgt voor het verhogen van het energieniveau van de koe.

  • Green Energy Bolus

    To boost energy requirements and reduce the risk of ketosis.

    The Green Energy Bolus is a supplementary animal feed (dietetic feed) to boost energy requirements and reduce the risk of ketosis. This bolus contributes to the good health of your cows and produces an increase in their energy levels. It is important that the energy levels of your cows remain normal and that any deficiency is supplemented. Milk production decreases in animals that have a negative energy balance.

    The Green Energy Bolus rapidly boosts energy levels and corrects negative energy balances. The Green Energy Bolus contains various ingredients with a high energy value, and the addition of  prebiotics ensures rapid and efficient absorption of these ingredients. The bolus also contains vitamins and minerals to improve the animal’s general condition.