Melkziekte

Melkziekte is een tekort aan calcium in het bloed. Dit tekort ontstaat doordat na het kalven de calciumbehoefte snel toeneemt voor de productie van melk. Door de koe tijdens de droogstand een goed rantsoen met een niet te hoog kalium- en calciumgehalte te geven kan melkziekte worden voorkomen.

 

Onze producten

Calcin Bolus

De Calcin bolus is een aanvullend diervoeder(dieetvoeder) ter vermindering van het risico op melkziekte bij rundvee. Na het afkalven kunnen koeien een calciumtekort ontwikkelen wat tot melkziekte kan leiden.

  • Calcin Bolus

    To reduce the risk of milk fever.

    The Calcin Bolus is a supplementary animal feed (dietetic feed) designed to reduce the risk of milk fever in cattle. After calving, cows may develop a calcium deficiency, which can result in milk fever.

    The Calcin Bolus has a unique composition, with a high level of calcium,  magnesium and phosphorus that are easily absorbed. The Calcin Bolus provides the cow with calcium, which quickly corrects this deficiency. The bolus also contains prebiotics, which have a positive effect on the gut health and the rumen flora of your cows. Moreover, the prebiotics have a positive effect on the rate at which these minerals are absorbed.